KL Infra Engineering

Algemeen:
KL Infra Engineering, opgestart in november 2012, is een onderneming die is gespecialiseerd in de complete tracé engineering van ondergrondse kabel- en leidingtracés.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit: tracé engineering, engineering gestuurde boringen en persingen, netontwerp, maken kostenbegrotingen (eventueel volgens de NKL), uittrekken materialen, enz..

Werkzaamheden:
Ontwerp, bouw, CMS en onderhoud

De site is sinds oktober vernieuwd met als CMS WordPress.