Overgegaan naar andere webserver

Omdat we problemen hadden met onze vorige server hebben we de laatste twee maanden hard gewerkt aan een nieuwe server. De controlpanal DirectAdmin is hierbij vervallen. We hebben nu Plesk als controlpanel. Verder hebben we een mail failer ingesteld voor de gene die de mail via onze server ontvangen en mailen. Ook voor de AVG hebben we het een en ander gedaan zoals encrypt mail versturen via een SSL.

Plesk-Mail

Plesk-Mail

Hosting Server